Norsk som andrespråkNorskPluss-serien
NorskPluss-serien gir store muligheter for tilpasset opplæring og selvstendig arbeid. Serien består av nettressurser på Kunnskap.no, bøker og lærerveiledninger. Nettressursene er enkle å ta i bruk, interaktive og motiverende. Med nettressursene får hver elev en personlig brukertilgang på internett hvor svar og resultat lagres.

 

Vil du prøve NorskPluss-serien uforpliktende med elever i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no Du får elevbrukere og en lærerbruker med tilgang til elevenes resultat. Be gjerne om vurderingseksemplar av bøkene i tillegg.

 

Kurs: 
Det er lagt ut en oversikt over gratis innføringskurs i NorskPluss-serien på www.kunnskap.no/kurs. Hvis arbeidsplassen din ønsker andre kurs eller presentasjoner, er det bare å kontakte oss.

 

Bestilling: Lisenser og bøker i NorskPluss-serien kjøpes i egen nettbutikk.