Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
1.1 Plassverdisystemet
Produkt: Universell Matematikk Ungdom
Fag: Matematikk
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Læringsmål: Plassverdier
Plassverdier, desimaltegn, tallinjen, større og mindre


Består av...

Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Læremidler
Denne ressursen tilhører læremidlene:

Universell Matematikk Ungdom
Skolelisens til: 25.02.2019
Pris: 7500.00 kr + MVA

Se våre andre læremidler
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy